top of page

אוריה ראובני

למוטי המאלף האלוף!!!! לעולם לא חשבתי שהכלבה שלי סטלה יכולה להגיע לרמה כזאת של אילוף והוכחתם לי ואפילו יותר ממה שדמיינתי וציפיתי שיקרה איתה כתוצאה מהאילוף. עד לפני האילוף לא היו לי את הכוחות לחזור הביתה אליה ולהתמודד איתה לא רציתי לחזור היה לי קשה.... אבל לאחר האילוף היא מקשיבה לפקודות שלי ושתינו יותר שמחות, מאושרות ונהנות [if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="תמונה_x0020_1" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f4c/1/16/1f642.png" style='width:12pt; height:12pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="1f642"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]:) הבאנו לכם את סטלה כלבה עם הרבה פחדים וחששות כלבה שאמרת שבחיים לא נתקלת בתסביכים כאלה שהיו לה.... השארנו לך אותה לאילוף בפנסיון ליותר מחודש בלי לבקר אותה -עם המון קשיים- לאחר רק יותר מחודש אמרת שהגיע השלב שנוכל לבוא לבקר ולעבוד איתה. כשהגעתי לא האמנתי פשוט עשיתם עבודה מושלמת! כלבה שבחיים לא ביצעה פקודות- רק הצבעת לה והיא נשכבה לארצה, רק אמרת לה פקודה והיא ביצעה אותה. אחר כך העברת את המושכות לידיים שלי ולי היא לא הקשיבה וניסתה אותי והתעקשה לא להקשיב לי. אבל העבודה הרבה שלכם השתלמה בסוף, יחד עם מאמצים שלי בסופו של דבר יש לי כלבה חדשה! אני אומרת לה פקודה ועם תיקון קל היא מבצעת אותה. בהתחלה שהבאנו היא חזרה הביתה ישר לטיול והטיול הלך כמעט חלק היה חלק שהיא חזרה להרגלים שלה אבל עוד כשהייתי אצלכם בפנסיון הראת לי איך להתמודד עם המצב ולתקן וככה עשיתי ותוך דקה היא חזרה למה שלימדת אותה. כבר עכשיו אני מרגישה את השיפור וההקלה בלהחזיק אותה, כי לפני האילוף הייתה לנו כלבה בעייתית, מפוחדת, חסרת ביטחון שגרמה לנו להרבה בעיות וצרות ושינתה לנו את סדרי החיים כך שהתאמנו את עצמנו אליה. בזכות האילוף שלכם היא קיבלה ביטחון, התגברה על הפחדים ויש לנו כלבה יותר ממושמעת, מקשיבה לפקודות ומאוד נוחה. סוף סוף נוכל להנות ממנה. מוטי ושמוליק תודה ענקית ענקית ענקית באמת שבזכותכם אנחנו מבינים מה טוב לכלבה ואיך להתנהל ככה שכולנו נהנה וגם לכלבה יהיה יותר טוב!!!!! תודה תודה תודה לעולם לא חשבתי שהיא יכולה להגיע לרמה כזאת של אילוף והוכחתם לי ואפילו יותר ממה שדמיינתי וציפיתי שיקרה איתה כתוצאה מהאילוף. סטלה הכלבה הבעייתית שעשתה לי הרבה צרות הפכה לכלבה מאולפת שמקשיבה לפקודות ויותר נינוחה ושמחה בזכותכם. עד לפני האילוף לא היו לי את הכוחות לחזור הביתה אליה ולהתמודד איתה לא רציתי לחזור היה לי קשה.... אבל לאחר האילוף היא מקשיבה לפקודות שלי ושתינו יותר שמחות, מאושרות ונהנות [if gte vml 1]><v:shape id="תמונה_x0020_2" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f4c/1/16/1f642.png" style='width:12pt;height:12pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="1f642"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]:)מאולפים- אילוף כלבים מספר 1!!!!!!!!


bottom of page