top of page

פנסיון

השארתי את גרי בפנסיון כבר פעמיים . בפעם הראשונה השארתי אותו ל5 ימים, מאוד דאגתי איך גרי ירגיש בלי המשפחה ולא בבית . גרי קיבל את הפרידה על הצד הטוב בגלל שבפנסיון עובדים אנשים שאוהבים כלבים. תודה ענקית למוטי ושמוליק , הם התייחסו ברצינות והבנה רבה כלפי הדאגה שלי , ביצעו את כל הבקשות שלי בקשר לטיפול של גרי שלי , היו שולחים לי תמונות וסרטונים של גרי . בפעם השנייה השארתי את גרי כבר למשך שבועיים ואפילו לא דאגתי כי ידעתי שגרי התחבר עם כל הצוות של הפנסיון ושהם יעשו כל דבר אפשרי כדי שהכלב שלנו יהיה בסדר גם בלעדינו . עכשיו אנחנו יכולים לתכנן חופשות משפחתיות בלי דאגות כי אנחנו יודעים שברגע שניסע אנשים טובים ואוהבים ישמרו לנו על גרי שלנו .


bottom of page