חן וילנסקי

יש לו פנסיון מעולה ! הכלב שלנו חזר כאילו כלום לא השתנה .