top of page

חינוך גורים בבית הלקוח

האילוף שבוצע הוא לא מובן מאליו... הגור התנהג בצורה שהיה מאוד קשה להחזיקו בבית. לאחר כמה מפגשים בודדים, הורגש שיפור דרסטי מקצה לקצה, כמובן ככל שעבדנו עם הגור בבית ובמפגשים הורגש שינוי התנהגותי לצד הטוב ביותר. ממליץ לצאת מהחשיבה שאנו יודעים משהו על אילוף ולהתייעץ עם המומחים של "מאולפים"..

פליקס והכלב "ברונו"


bottom of page